ณ วันที่ 02.02.17 21:47
บาท/ลิตร
34.76
27.38
27.65
25.14
19.89
26.39
29.39
บาท/กิโลกรัม
12.55